1. DEFINIȚII

1.1 Societatea:

Denumire: S.C. DOTINATOR VENTURE S.R.L. denumită în cele ce urmează și SOCKSY sau SOCIETATE

Reg com: J18/648/2021,

C.I.F.: 44390169

Adresa: Strada Victoriei, Numărul 146, Camera 1, Targu-Jiu, Gorj.

Email: contact@socksy.ro

1.2 Site: Domeniul socksy.ro, denumit în continuare “Socksy.ro” și subdomeniile acestuia, deținut și administrat de către Societate.

1.3 Utilizator: orice persoană care accesează site-ul și conținutul.

1.4 Client sau cumpărător: persoana care efectuează o Comandă.

1.5 Conținut:

- toate datele și informațiile care pot fi accesate în orice fel prin utilizarea unui echipament informatic.

- conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau membrilor sau clienților.

- orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al SOCKSY utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta.

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de SOCKSY într-o anumită perioadă.

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care SOCKSY are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă.

- date referitoare la SOCKSY sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.6 Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

1.7 Cont: - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur utilizator accesul la zone restricționate ale site-ului prin care se face accesul la SERVICIU.

1.8 Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vanzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vanzătorului și a Cumpărătorului.

1.9 Preț: - prețul pe care îl poți vedea pe pagina fiecărui produs, alături de prețul de vânzare oferit/practicat de SOCKSY .

1.10 Tranzacție - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către SOCKSY către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către SOCKSY indiferent de modalitatea de livrare.

1.11 Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

2. GENERALITĂȚI.

2.1 Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului/Conținutului/Serviciului de către utilizator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SOCKSY și acesta.

2.2 Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, conținutului/Serviciului, implică aderarea utilizatorului la prezentele termeni si condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii si condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii.

2.3 Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil la adresa www.socksy.ro.

2.4 Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului SOCKSY sau oricărui terț cu care SOCKSY are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5 În cazul în care utilizatorul nu este de acord și/sau nu accepta și/sau iși revocă acceptul dat pentru termeni si condiții va trimite un e-mail pe adresa contact@socksy.ro arătând că renunță la accesul la serviciu, alte servicii oferite de SOCKSY prin intermediul site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea SOCKSY de orice natură (electronic, telefonic, etc) și că poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut mai sus acesta poate să contacteze SOCKSY sau să folosească legăturile din conținutul primit de la SOCKSY destinate acestui scop.

2.6 Acest site este adresat doar persoanelor fizice care au cel putin 18 ani și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către SOCKSY indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2.7 Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu adresa de livrare în România.

3. CONȚINUT ȘI DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.

3.1 CONȚINUTUL, ASTFEL CUM ESTE DEFINIT ÎN PREAMBUL, ÎNCLUZ ND DAR NELIMITÂNDU-SE LA LOGO-URI, REPREZENTĂRI STILIZATE, SIMBOLURI COMERCIALE, IMAGINI STATICE, IMAGINI DINAMICE, TEXT ȘI/SAU CONȚINUT MULTIMEDIA PREZENTATE PE SITE, ESTE PROPRIETATEA EXCLUSIVĂ A SOCKSY ACESTEIA FIINDU-I REZERVATE TOATE DREPTURILE OBȚINUTE ÎN ACEST SENS ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT. UTILIZATORULUI NU ÎI ESTE PERMISĂ COPIEREA, DISTRIBUIREA, PUBLICAREA, TRANSFERUL CĂTRE TERȚE PĂRȚI, MODIFICAREA ȘI/SAU ALTFEL ALTERAREA, UTILIZAREA, LEGAREA LA, EXPUNEREA, INCLUDEREA ORICĂRUI CONȚINUT ÎN ORICE ALT CONTEXT DEC T CEL ORIGINAL INTENȚIONAT DE SOCKSY INCLUDEREA ORICĂRUI CONȚINUT ÎN AFARA SITE-ULUI SOCKSY ÎNDEPĂRTAREA ÎNSEMNELOR CARE SEMNIFICĂ DREPTUL DE AUTOR AL SOCKSY ASUPRA CONȚINUTULUI PRECUM ȘI PARTICIPAREA LA TRANSFERUL, V NZAREA, DISTRIBUȚIA UNOR MATERIALE REALIZATE PRIN REPRODUCEREA, MODIFICAREA SAU AFIȘAREA CONȚINUTULUI, DEC T CU ACORDUL EXPRES AL SOCKSY .

3.2 Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența termenilor și condițiilor, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SOCKSY și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SOCKSY cu referire la acel conținut.

3.3 Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale prezentului document.

3.4 În cazul în care SOCKSY conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea SOCKSY față de respectivul utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.5 Niciun conținut transmis către utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SOCKSY și/sau al angajatului sau colaboratorului SOCKSY care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.6 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezinta o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7 Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin termeni și condiții sau acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. CONTACT

4.1 SOCKSY publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare.

4.2 Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, utilizatorul permite automat SOCKSY să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

4.3 Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea SOCKSY de a contacta utilizatorul.

4.4 Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate SOCKSY se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil utilizatorului și SOCKSY, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea SOCKSY în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

4.5 Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate ii apartin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) și că vor putea fi folosite de către SOCKSY  in comunicarile sale cu utilizatorul.

5. NEWSLETTERE ȘI ALERTE

5.1 În momentul în care, utilizatorul își creează un Cont pe Site, cu acceptarea aferentă a Termenilor și Condițiilor, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea SOCKSY prin modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

5.2 Datele preluate de la utilizator în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către SOCKSY în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3 Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către membru se poate face în orice moment.

5.4 Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite (în partea de jos a e-mail-ului în secțiunea “click aici pentru dezabonare”), acolo unde această opțiune este tehnic posibilă.

5.5 Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru termeni și condiții și se aplică doar ulterior transmiterii intenției de renunțare.

5.6 SOCKSY iși rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea SOCKSY , sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

6.1 SOCKSY poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului/clientului, în următoarele scopuri:

- validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta (SOCKSY  condiționează de confirmare scrisă sau telefonică expedierea primei comenzi pentru un Cont nou, pentru conformitatea datelor).

- ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta.

- pentru a facilita accesul acestuia la serviciu.

- trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic (e-mail) și/sau telefonic (apel telefonic, SMS).

- scopuri statistice.

6.2 Prin crearea contului, fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca SOCKSY să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. De asemenea, prin crearea Contului fiecare utilizator/membru și-a dat acordul ca SOCKSY să transmită datele sale cu caracter personal către partenerii contractuali ai SOCKSY, în vederea prelucrării respectivelor date. 

6.3 Oricare utilizator are dreptul de a obține de la SOCKSY, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat.

b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

6.4 Oricare utilizator are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către SOCKSY a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

SOCKSY poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametrii) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către SOCKSY pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

6.5 Politica de utilizare Cookie-uri

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile SOCKSY pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încat administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale site-ului SOCKSY.

6.6 Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocandu-și astfel acordul dat pentru termeni și condiții, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

6.7 În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul iPay. Societatea Banca Transilvania este furnizorul SOCKSY de soluție software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plată, administrare plăți și protecție antifraudă.

SOCKSY nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

6.8 Politica de confidențialitate SOCKSY se refera doar la datele furnizate voluntar de către utilizator exclusiv pe site. SOCKSY nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

6.9 SOCKSY se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10 socksy.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul SOCKSY. În cazul pierderii de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul socksy.ro, Societatea nu își asumă nicio responsabilitate.

Excepție de la prevederile de mai sus va face situația în care transferul/ accesarea/ vizualizarea/ etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

6.11 SOCKSY nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conține aceste date.

6.12 Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin acessarea contului și parolei personale. SOCKSY nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

6.13 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care acesta rulează va fi considerată o tentativă de fraudare și SOCKSY va porni cercetarea penală împotriva celui/celor care a/au inițiat aceste acțiuni.

7. COMANDA:

7.1 Accesul in vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui utilizator. Pentru motive justificate SOCKSY își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SOCKSY. În oricare dintre aceste cazuri, utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SOCKSY, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

7.2 Pentru a comanda de pe Socksy.ro trebuie să deveniți membru sau să optați direct pentru opțiunea guest checkout și să completați datele dvs corecte de contact.

7.3 Pe pagina fiecărui produs veți găsi detaliile necesare (poze, materiale și culori, mărimi disponibile, preț). Selectați mărimea produsului dorit, iar la final, când ați terminat de adaugat toate produsele în "Coșul de cumpărături", apăsați "Finalizează comanda". Prețurile afișate pe pagina produselor sunt în lei și nu includ taxele de transport. Nu există comandă minimă impusă.

Utilizatorul conștientizează / recunoaște că urmează o plată directă. 

Începând cu data de 01.10.2016 modificările legislative cu privire la declararea tranzacțiilor între parteneri, conform Ordinului Presedintelui ANAF nr. 3769/2015, se impune ca facturile emise către persoane fizice să cuprindă obligatoriu: numele și prenumele clientului, CNP, domiciliul, mijloc de transport, semnătură delegat.

După ce finalizați comanda veți primi confirmarea comenzii pe adresa de mail completată. În momentul în care produsul este expediat veți primi o altă confirmare, cu statusul comenzii, urmând să primiți factura fiscală și tracking number-ul de la curier, pentru urmărirea expediției.

7.4 Livrarea se face prin curier "din ușă în ușă": coletul vine direct la adresa dumneavoastră într-un timp scurt (Intre 24-96 ore - în zilele lucrătoare). Plata se face ramburs (în momentul în care destinatarul primește coletul direct de la agentul firmei de curierat pentru comenzile livrate pe teritoriul Romaniei, suma platită fiind prețul produsului/produselor + prețul transportului) sau prin card bancar (Visa, Mastercard, Maestro, la momentul achiziției).

7.5 Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dvs este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la Centrul Curierului zonal o scurtă perioadă după care revin la Expeditor.

7.6 Serviciul de plată a transportului sub 200 lei nu se va putea restitui în cazul returului comenzii respective. Se va returna doar suma produsului sau produselor totală. Serviciul de transport gratuit se aplică exclusiv comenzilor livrate pe teritoriul României.

7.7 În orice situație de stocuri sau lansări limitate, campanii sau promoții, plata cu cardul va avea prioritate. Orice utilizator care va alege plata cu cardul ca modalitate de plată va avea prioritate în raport cu orice alt utilizator care alege o altă modalitate de plată.

7.8 Serviciul de plată a transportului sub 200lei nu se va putea restitui în cazul returului comenzii respective. Se va returna doar suma produsului sau produselor totală.

8. DREPTUL DE RETRAGERE:

8.1 Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris comerciantul la adresa contact@socksy.ro că renunță la cumpărare fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.

– ziua în care Cumpărătorul intra în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese.

– în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

8.2 Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

Subsemnatul ……………………………..………...........domiciliat în……………………

CNP.............................................................................................................................

Tel………………………………………………email:

………………………………………………………………

IBAN (cont bancar)…………………………………………..

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse : (cod ; marime)

-

-

Comandate la data de ………………………….…….și primite la data de…………………

Suma va fi restituita în maxim 14 zile lucrătoare conform regulilor de pe site.

Data ………………………

Semnatură Cumpărător………. …………………………..

8.3 Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosita pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

8.4 Cumpărătorului care a notificat SOCKSY retragerea din contract îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a facut referire au fost returnate sau înmânate către SOCKSY sau unei persoane autorizate de SOCKSY să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat SOCKSY decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de Cumparator înainte de expirarea perioadei de 14 zile, împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului.

9. RETURNAREA PRODUSELOR

Returnarea produselor se va face în următoarele condiții:

a) Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor; în cazul în care produsele au un sigiliu, acesta nu are voie să fie desfăcut - produsul trebuie returnat sigilat; starea produselor achiziționate trebuie să fie la fel ca la primirea lor, să nu fi fost purtate sau deteriorate. Produsul trebuie trimis împreună cu toate etichetele și ambalajele nealterate cu care a fost trimis.

b) În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

c) În toate cazurile returnării produselor, costurile de transport pentru returnare sunt suportate de către Cumpărător. Renunțarea la cumpărare în mod repetat va fi considerată abuz, SOCKSY având dreptul să nu mai livreze către respectivul Cumpărător.

d) SOCKSY va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Cumpărător, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul de plăți online.

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SOCKSY, în cazul plății online.

- datele furnizate de către Cumpărător privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte.

- activitatea Cumpărătorului pe site poate și/sau produce daune de orice natura de partea SOCKSY și/sau partenerilor acestuia.

- realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate.

- pentru alte motive obiective.

e) În cazul în care Cumpărătorul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans, prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului Cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către SOCKSY în maxim 14 zile de la data la care SOCKSY a luat la cunostiința de acest fapt.

f) Clientul SOCKSY poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract și este îndreptățit să primească întreaga contravaloare plătită pentru produse, în următoarele situații:

- Produsele prezintă deteriorări severe care le fac neconforme.

- Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate, etc) față de comanda plasată.

- Produsele prezintă defecte de fabricație.

- Clientul s-a retras din contract conform OUG 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Clientul SOCKSY nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:

a. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute mai sus are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 14 zile, calculată din ziua lucratoare următoare datei contractului onorat.

b. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute anterior iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (nepurtat, cu ambalajele, documentele care l-au însoțit, cu toate componentele intacte).

c. În cazul în care produsele conforme au fost confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar.

d. În cazul în care au fost comandate și livrate produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client (aceste produse sunt marcate în prezentare ca produse nereturnabile).

e. Clientul va fi informat în e-mailul de plasare a comenzii dacă acesta este returnabil sau nu și dacă există costuri în caz de retur. Produsele ce constituie un kit/set trebuie returnate ca un kit/set.

Returnarea se face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o alta modalitate de plata și cu condiția de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării.

Pentru orice alte detalii vă rugăm să ne contactați.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

10. CALITATE ȘI GARANȚIE

Magazinul Socksy.ro oferă garanție timp de 24 de luni pentru produsele comercializate. Garanția intră în vigoare în data în care coletul a fost expediat și acceptat de către Client.

Socksy.ro este responsabilă pentru toate defectele din fabricație și asigură schimbarea acestora în perioada de garanție, în baza facturii, fără costuri suplimentare de transport.

Garanția nu se aplica în cazul defectelor survenite în urma utilizării necorespunzătoare sau a unei acțiuni mecanice

11. FRAUDA

11.1 SOCKSY nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

11.2 Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

11.3 SOCKSY declină orice responsabilitate, în situația în care un utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele SOCKSY.

Utilizatorul va informa SOCKSY asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

11.4 SOCKSY nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

11.5 Comunicările realizate de către SOCKSY prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

11.6 Urmatoarele scopuri vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conținutului. SOCKSY își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

11.6.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

11.6.2. de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către SOCKSY către Membru / Client.

11.6.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.

11.6.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către SOCKSY către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

12. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

12.1 SOCKSY nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui utilizator care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

12.2 SOCKSY nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

12.3 SOCKSY nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că serviciul va fi potrivit cerințelor clientului, serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel, produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

12.4 În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Membru și oricare dintre cei care iși fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

12.5 În limita prevederilor Termeni și Condiții, SOCKSY nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

13. FORȚĂ MAJORĂ

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Cu titlu exemplificativ și nu exhaustiv, SOCKSY nu este răspunzătoare pentru expedieri întarziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații / circumstanțe independente de voința noastră:

- blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei.

- căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea soșelei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfașurări a itinerariului propus.

- cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc.

- cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. LITIGII

14.1 Orice dispută cu referire la prezentele Termeni si Condiții care ar putea să apară între Utilizator/Client și SOCKSY se va rezolva pe cale amiabilă.

14.2 Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator/Client și SOCKSY sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi solutionat de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile la sediul SOCKSY.

15. DISPOZIȚII FINALE

15.1. SOCKSY iși rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

SOCKSY iși rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

15.2. Orice comentarii, întrebări, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.socksy.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea SOCKSY.